Tym, z czego słynie Kaszubski Park Krajobrazowy, są piękne jeziora, które wraz z lasami,  pagórkowatymi terenami i krętymi drogami tworzą wyjątkowo malownicze miejsce na mapie Polski zwane „Szwajcarią Kaszubską”. Nieopodal Gołubia znajduje się najwyższe wzniesienie na Kaszubach – Wieżyca z 35 metrową wieżą widokową. Można z niej podziwiać panoramę Kaszub, w tym Wzgórza Szymbarskie i jeziora Kółka Raduńskiego.

Dla miłośników turystyki oraz aktywnego wypoczynku Kaszubski Park przygotował liczne szlaki turystyki pieszej, rowerowej, konnej i nordic walking, a jeziora (często połączone), stwarzają ogromne możliwości żeglarskie, kajakarskie, ale także kąpielowe i wędkarskie. Szlaki rowerowe prowadzą przez ciekawe i zróżnicowane tereny – wiodą szczytami pagórków, aby potem biec przez gęsty las.

Roślinność Parku, w wyniku dużej różnorodności występujących tu siedlisk, jest bardzo bogata. Na liście roślin prawnie chronionych jest 190 gatunków (43 objęte są ochroną ścisłą). Na obszarze Parku odnotowano 135 gatunków ptaków. Na torfowiskach i jeziorach często można ujrzeć żurawia i cyraneczkę, a na strugach – pliszkę górską, zimorodka i pluszcza. Dla ochronny najcenniejszych obszarów przyrody utworzono 12 rezerwatów, m.in. Szczyt Wieżyca.

Kaszuby to oryginalna, szeroko rozpoznawalna kultura. Regionalne muzea, jak np. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Skansen we Wdzydzach czy Muzeum Neclów, prezentują bogate zbiory kultury kaszubskiej –rzeźby, ceramiki, obrazów i haftów. Swoistą atrakcją jest również pielęgnowany przez mieszkańców tutejszych gmin język kaszubski. Inne atrakcje w pobliżu Gołubia to m.in. ogród botaniczny w Gołubiu i  Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku oraz zabytkowa architektura sakralna.

Centrum edukacji i promocji regionu w Szymbarku
Punkt widokowy w Wieżycy
Ogród botaniczny w Gołubiu
Punkt widokowy we Wdzydzach Kiszewskich
Skansen we Wdzydzach Kiszewskich
Skansen parowozownia w Kościerzynie